Dongguan Xinyi Door Industry Co.,Ltd.
Dongguan Xinyi Door Industry Co.,Ltd.
Հետաքրքրութեր
Ներկայումս
Ինչպե ՞ ս ընտրել

Ինչպե ՞ ս ընտրել

Արագ լուծող դուռը վերաբերում է դուռը վայելում քան 0,6 մետր ավելի քան վայրը: Այն անվճար մյուս դռն է, որն արագ բարձրացնում է: Նրա գլխավոր գործունեությունը արագորեն բաժանելն է, որպեսզի վստահել օդը հողի որակի մակարդակը: Բացի այդ, շուկայում շատ ավելի ու ավելի արագ են դռները ։ Այս առումով, քանի որ հմտություններ եք իմանալ արագ լրացուցիչ դռան ընտրության մասին:

how to choose high speed door

Ինչո ՞ ւ ։Արագորեն լրացուցիչ դռներ։
1. ԱրդյոքPVC - ընթացումԷլեկտրական արագ դուռ է, կամ ոչ: Եվ արդյոք այն կարող է ձեռնարկել ձեռնարկել լրացուցիչ դուռը արագորեն բացել, նույնիսկ երբ արժեքը հեռացնում է:


2. Արագ լրացուցիչ դռների էլեկտրական գործադրությունը չի կարող գոյություն ունենալ զանգվածի իրավիճակում: Այսպիսով, արագ լրացուցիչ դուռի սահմանը ավելի կայուն կլինի, եւ ձախողության հավանականությունը շատ ավելի փոքր կլինի, երբ օգտագործվում է:


3. Բարելնելու համար PVC-ի արագ արագությունը եւ արագ լրացուցիչ դռները, Ովքե ՞ ր ուժը պետք է բարելավվի:


4. Նշեք արագ լրացուցիչ դռի կառուցվածքի ճշգրիտ ճշմարտությունը, լուծվածության վիճակը, Եղբայրների եւ մասերի տաքացմանը, ինչպես նաեւ արտադրության, տեղադրմանը եւ վաճառողի հատկությունները: Որպեսզի վստահենք արագ օգտագործելըԴռներԱռանց անհանգստություն: